Chcesz mieć wpływ na platformę? Zostań jednym z naszych wczesnych użytkowników!
Wersja 1.1.0 (09/08/2021)

Polityka prywatności platformy sprytnykupiec.pl

1.DEFINICJE  

1.1.Administrator:

1.1.1.dla Użytkowników korzystających z Serwisu przeznaczonego dlaSprynykupiec.pl, – Administratorem jest Sprynykupiec.pl z siedzibą w Roczynach (34-120) przy ul. Krótkiej 2a.  

1.1.2.dla Użytkowników korzystających z Serwisu przeznaczonego dlaSprytnykupiec.pl Serwis – Administratorem jest Sprytnykupiec.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Roczynach (34-120) przy ul. Krótkiej 2a.

1.2.Aplikacja Mobilna aplikacja mobilna dostępna odrębnie dla każdego z Serwisów na telefony komórkowe i urządzenia przenośne, oferowana przez Administratora na urządzenia z systemem Android i iOS.

1.3.Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

1.4.Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

1.5.Platforma Sprytnykupiec.pl – platforma internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem sprytnykupiec.pl  zapewniająca Użytkownikowi dostęp do wybranych Serwisów.  

1.6.RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE.

1.7.Serwis – (łącznie także jako „Serwisy”) serwis internetowy prowadzony przez Administratora w ramach PlatformySprytnykupiec.pl, a także Aplikacja Mobilna. W ramach Serwisu Administrator udostępnia następujące platformy:  

1.7.1.Sprynykupiec.pl;

1.8.Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Platformę i Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

2.PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z PLATFORMY I SERWISÓW  

2.1.W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Platformy i Serwisów, Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym doświadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z danego Serwisu przez Użytkownika.

3.CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH NA PLATFORMIE I W SERWISACH

KORZYSTANIE Z PLATFORMY I SERWISÓW

3.1.Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Platformy i danego Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii przetwarzane są przez Administratora:  

3.1.1.w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w danym Serwisie –wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);  

3.1.2.w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora(art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiza aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;  

3.1.3.w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),polegający na ochronie jego praw;  

3.2.Aktywność Użytkownika w danym Serwisie, w tym jego Dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach, które dotyczą systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6ust. 1 lit. f RODO), polegający na dostarczaniu oraz ulepszaniu oferowanych Użytkownikom funkcjonalności.  

KONTO UŻYTKOWNIKA W SERWISIE

3.3.Posiadanie konta jest niezbędne by uzyskać dostęp do wszystkich funkcjonalności Serwisu. Administrator tworzy konta dla Użytkowników po podpisaniu umowy o współpracę, lub po zgłoszeniu przez Użytkownika chęci rejestracji w Serwisie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne by korzystać z Serwisu. Podanie danych oznaczonych jako opcjonalne danych jest dobrowolne.

3.4. Dane osobowe są przetwarzane:  

3.4.1.w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie

– podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych fakultatywnych podstawą prawną przetwarzania danych jest udzielona zgoda (art. 6ust. 1 lit. a RODO);

3.4.2.w celach analitycznych i statystycznych, w tym profilowania polegającego na analizie sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, aby dostosować oferowane Użytkownikowi funkcjonalności – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),polegający na prowadzeniu statystyk i analiz logowań użytkowników do Serwisu;

3.4.3.w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),polegający na możliwości obrony swoich interesów gospodarczych.  

3.5.Jeżeli Użytkownik zamieszcza w Serwisie jakiekolwiek Dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów prawa i dóbr osobistych tych osób.  

GEOLOKALIZACJA

3.6.Administrator zapewnił w Serwisie narzędzie – Google MapsAPI. Narzędzie umożliwia wyświetlenie informacji o otoczeniu sklepu Użytkownika. Dostawcą narzędzia jest Google. W związku z jego wykorzystaniem, Administrator nie pobiera danych o lokalizacji Użytkownika.

3.7.Korzystanie przez Użytkownika z narzędzia Google Maps API zamieszczonego w Serwisie, regulowane jest ponadto przez aktualną wersję Dodatkowych warunków korzystania z usług

Mapy Google i GoogleEarth, które można znaleźć pod adresem https://maps.google.com/help/terms_maps/  

3.8.W ramach korzystania z tego narzędzia, Google przetwarza dane osobowe Użytkownika na zasadach opisanych w aktualnej wersji Polityki Prywatności Google, dostępnej pod adresemhttps://policies.google.com/privacy.Administrator nie odpowiada za przetwarzanie danych przez Google.

ZAWIERANIE UMÓW W SERWISACH

3.9.W zakresie, w jakim Użytkownikowi, któremu udostępniona została taka funkcjonalność, zawiera on z Administratorem umowy, w tym umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Administratora, dochodzi do przetwarzania danych Użytkownika. Podanie danych jest wymagane w celu realizacji umów zawieranych z Administratorem. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wykonania tych umów.

3.10.Dane osobowe są przetwarzane:  

3.10.1.w celu realizacji umów zawieranych z Administratorem - podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3.10.2.w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

3.10.3.w celach analitycznych i statystycznych, w tym profilowania polegającego na analizie kategorii zakupionych przez Użytkownika produktów aby dostosować ofertę Użytkownika – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w danym Serwisie, a także preferencji zakupowych Użytkowników w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;  

3.10.4.w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami

– podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora(art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.  

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM (COK/BOK)

3.11.W ramach Serwisów Administrator zapewnił możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych oraz udostępnił w tym celu swoje dane kontaktowe. Kontakt z Administratorem wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

3.12.Dane osobowe są przetwarzane:

3.12.1. w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

3.12.2.w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie, podstawą prawną przetwarzania danych obowiązkowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO(prawnie uzasadniony interes administratora), polegający na możliwości rozpatrywania zgłoszeń kierowanych do Administratora przy pomocy formularza kontaktowego;

3.12.3.w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem danego Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności;

3.12.4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami

– podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora(art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.  

4.MARKETING

4.1.Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

4.1.1.wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które niosą dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa);

4.1.2.kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa newslettera);

4.1.3.prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).

4.2.Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących Użytkowników w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Pozwala to na lepsze dopasowanie wyświetlanych treści do indywidualnych preferencji i zainteresowań Użytkownika. O wykorzystywaniu profilowania, Administrator informuje na etapie zbierania danych osobowych w konkretnych przypadkach, które zostały wyszczególnione w Sekcji 3 niniejszej Polityki.

REKLAMA KONTEKSTOWA

4.3.Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie Danych osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora(art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na możliwości prezentowania treści marketingowych Użytkownikom w związku z ich odwiedzinami w Serwisie.

NEWSLETTER

4.4.Administrator świadczy usługę newslettera na zasadach określonych w regulaminie osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki. Ta forma komunikacji z Użytkownikiem może obejmować profilowanie.  

4.5. Dane osobowe są przetwarzane:

4.5.1.w celu kierowania newslettera  – podstawą prawną przetwarzania, jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art.6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera;

4.5.2.w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera;

4.5.3.w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, (art.6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w danym Serwisie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;  

4.5.4.w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes.

MARKETING BEZPOŚREDNI  

4.6.Dane osobowe Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez Administratora, aby kierować do niego treści marketingowe różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail lub drogą MMS / SMS. Takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na nie zgodę, którą może wycofać w dowolnym momencie.  

5.PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

5.1.Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego dany Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w danym Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.

COOKIES „SERWISOWE”

5.2.Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania

Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczą cena jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

5.2.1.pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika(identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user inputcookies);

5.2.2.uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang.authentication cookies);

5.2.3.pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania(ang. user centric security cookies);

5.2.4.sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimediaplayer session cookies);

5.2.5.trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. userinterface customization cookies).

6.NARZĘDZIA ANALITYCZNE STOSOWANE PRZEZ ADMINISTRATORA ORAZ PARTNERÓW ADMINISTRATORA

6.1.Administrator oraz jego Partnerzy stosują różne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane dla celów analitycznych i marketingowych. Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat tych narzędzi. Szczegółowe informacje w tym zakresie można natomiast znaleźć w polityce prywatności danego partnera.  

GOOGLE ANALYTICS  

6.2.Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji.

Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem:https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

HOTJAR

6.3.HotJar to narzędzie pozwalające Administratorowi naprowadzenie analiz aktywności

Użytkowników w Serwisie, np. poprzez ankiety czy badania satysfakcji, oraz poprzez anonimowe gromadzenie informacji o kliknięciach na poszczególne miejsca w Serwisie. Narzędzie nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Szczegółowe informacje na temat danych zbieranych za pośrednictwem HotJar oraz sposobu dezaktywacji monitorowania Użytkownika dostępne są pod linkiem:https://www.hotjar.com/privacy.

7.ZARZĄDZANIE USTAWIENIAMI COOKIES

7.1.Wykorzystanie plików cookies w celu zbierania za ich pośrednictwem danych, w tym uzyskania dostępu do danych zapisanych na urządzeniu Użytkownika, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.  

7.2.Zezwolenie nie jest wymagane jedynie w przypadku plików cookies, których stosowanie jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu wyświetlenia treści).

7.3.Wycofanie zgody na wykorzystanie plików cookies możliwe jest za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:

7.3.1.Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies

7.3.2.Mozilla Firefox:http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

7.3.3.Google Chrome:http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

7.3.4.Opera:http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

7.3.5.Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB

7.4.Użytkownik może w każdej chwili zweryfikować status swoich aktualnych ustawień prywatności dla wykorzystywanej przeglądarki przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych pod poniższymi linkami:

7.4.1.http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory

7.4.2.http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN

8.OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

8.1.Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.  

8.2.Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.  

9.UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

9.1.Podmiotom danych przysługują następujące prawa:

9.1.1.prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie Administrator przekazuje osobie fizycznej zgłaszającej żądanie informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych;

9.1.2.prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby fizycznej zgłaszającej żądanie;

9.1.3.prawo do sprostowania – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych Danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;

9.1.4.prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

9.1.5.prawo do graniczenia przetwarzania– w razie zgłoszenia takiego żądania

Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na Danych osobowych

– z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

9.1.6.prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na odczyt danych przez komputer. Możliwe jest także za żądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi, jednakże pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również wskazanego podmiotu;

9.1.7.prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych

Podmiot danych może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

9.1.8.prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych –Podmiot danych może w każdym momencie sprzeciwić się – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – przetwarzaniu Danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych albo ze względów związanych z ochroną mienia);sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;

9.1.9.prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej

zgody, Podmiot danych ma prawo wycofać ją w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;  

9.1.10.prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony Danych osobowych, Podmiot danych może złożyć skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych osobowych, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu Podmiotu danych, jego miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10.ZGŁASZANIE ŻĄDAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRAW

10.1.Żądanie dotyczące realizacji praw Podmiotów danych można zgłosić:

10.1.1.w formie pisemnej na adres Administratora;

10.1.2.drogą elektroniczną na adres e-mail: contact@smartcommerce.net

10.2.Wniosek powinien, w miarę możliwości, precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:

10.2.1.z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek(np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.);

10.2.2.jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej usługi, aktywność w określonym serwisie internetowym, itp.);

10.2.3.jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.).

10.3.Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby fizycznej na podstawie zgłoszonego żądania, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Podanie takich danych nie jest obowiązkowe, jednak brak ich podania będzie skutkować odmową realizacji żądania.

10.4.Żądanie może zostać zgłoszone osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika (np. członka rodziny). Ze względu na bezpieczeństwo danych Administrator zachęca do posługiwania się pełnomocnictwem w formie poświadczonej przez notariusza lub upoważnionego radcę prawnego bądź adwokata, co istotnie przyspieszy weryfikację autentyczności żądania.

10.5.Odpowiedź na zgłoszenie powinna zostać udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator informuje wnioskodawcę o przyczynach tego działania.  

10.6.W przypadku, w którym żądanie zostało skierowane do Spółki elektronicznie, odpowiedzi udziela się w tej samej formie, chyba że wnioskodawca zażądał udzielenia odpowiedzi w innej formie. Winnych przypadkach odpowiedzi udziela się pisemnie. W przypadku, gdy termin realizacji żądania uniemożliwia udzielenie odpowiedzi drogą pisemną, a zakres danych wnioskodawcy przetwarzanych przez Administratora umożliwia kontakt drogą elektroniczną, odpowiedzi należy udzielić drogą elektroniczną.

11.ZASADY POBIERANIA OPŁAT

11.1.Postępowanie w sprawie składanych wniosków jest nieodpłatne. Opłaty mogą zostać pobrane jedynie w przypadku:

11.1.1.zgłoszenia żądania wydania drugiej i każdej kolejnej kopii danych (pierwsza kopia danych jest bezpłatna); w takim wypadku Administrator może zażądać uiszczenia opłaty w wysokości 250,00(dwieście pięćdziesiąt) zł brutto. Powyższa opłata zawiera koszty administracyjne związane z realizacją żądania;  

11.1.2.zgłaszania przez tę samą osobę żądań nadmiernych (np. niezwykle częstych) lub ewidentnie nieuzasadnionych; w takim wypadku Administrator może zażądać uiszczenia opłaty w wysokości 250,00(dwieście pięćdziesiąt) zł brutto. Powyższa opłata zawiera koszty prowadzenia komunikacji oraz koszty związane z podjęciem żądanych działań;  

11.2.W razie kwestionowania decyzji o nałożeniu opłaty osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych osobowych, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu tej osoby, jej miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12.ODBIORCY DANYCH

12.1.W związku z realizacją usług Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności Sprzedawcom oraz dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i świadczących usługi IT, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem, w tym spółkom z jego grupy kapitałowej.  

12.2.Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących

Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

13.PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

13.1.Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

13.1.1.współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;

13.1.2.stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

13.1.3.stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;

13.2.Administrator informuje o zamiarze przekazania Danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

14.DANE KONTAKTOWE

14.1.Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: contact@smartcommerce.net lub adres korespondencyjny:Sprytnykupiec.pl Sp. Z o.o. z siedzibą w Roczynach (34-120) przy ul. Krótkiej 2a.  

14.2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail contact@smartcommerce.net w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Danych osobowych.  

15.ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

15.1.Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Klikając przycisk „Akceptuj”, wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu. Więcej informacji, zapoznaj się z nasząPolityką prywatności.