Chcesz mieć wpływ na platformę? Zostań jednym z naszych wczesnych użytkowników!

Wiemy na co warto zwrócić uwagę

Sprytnykupiec.pl do zarządzania asortymentem, został zaprojektowany w rewolucyjny sposób. Konkurencyjne systemy typu WMS stawiają sobie za cel zmniejszenie wartości magazynu oraz zapewnienie ciągłej dostępności towarów. Zmniejszenie wartości magazynu nie powinno być celem samym w sobie. Takie podejście ogranicza kupca do podejmowania nielogicznych decyzji i nie może on wykorzystywać nadarzających się okazji. Wyobraźmy sobie sytuację, w której trwa promocja u naszych dostawców i możemy zatowarować sklep naszymi najlepiej rotującymi się towarami, ale niestety podejście minimalizowania stanów magazynowych nie zezwala na takie działanie. Absurd.

Nasze rozwiązanie zmienia status quo i za cel stawia zwiększenie rentowności biznesu poprzez:

  • zapewnienie dostępności towaru
  • wykorzystywanie nadarzających się okazji rynkowych
  • wyprzedaż towarów zalegających

Dzięki wykorzystaniu informacji płynących od dostawców oraz danych magazynowo-sprzedażowych możemy optymalizować łańcuch zaopatrzenia w sposób niezwykle opłacalny.

Sprytnykupiec.pl każdego dnia automatycznie dostosowuje poziomy zaopatrzenia biorąc pod uwagę aktualny popyt oraz warunki cenowe naszych dostawców, które zmieniają się każdego dnia. Ten proces powtarzany jest dla każdego produktu i w każdym magazynie z osobna. Jest to niezwykle istotne, gdyż poszczególne produkty mogą różnie rotować w zależności od placówki. Sprytnykupiec.pl pozwala na wgląd w dane sprzedażowe, magazynowe oraz rynkowe w jednym miejscu. Nie tylko umożliwiamy monitoring tych danych, ale wykorzystujemy je, aby dostarczać rekomendacji zakupowych tak, aby maksymalnie wykorzystać nadarzające się okazje. Takie podejście gwarantuje podejmowanie trafnych decyzji zakupowych i optymalne zarządzanie wartością magazynu.

Sprytnykupiec.pl znacznie upraszcza pracę działu zakupowego. Algorytm systemu został stworzony przez specjalistów z dziedziny Big Data przy współpracy z osobami zarządzającymi sklepami o ponad 30 letnim doświadczeniu. Powstałe rozwiązanie monitoruje każdy SKU w czasie rzeczywistym, analizując realną sprzedaż, nadwyżki i brak zapasów w każdym punkcie magazynowania. Dodatkowo panel raportów zapewnia jasne zrozumienie, które grupy towarów charakteryzują się dużą rotacją i przynoszą największe zyski, a które produkty są nieopłacalne. Znajomość rotacji oraz jej dynamiczna analiza pozwala lepiej zarządzać cyklem życia każdego z produktów. Wszystkie informacje są przetwarzane przez algorytm, który następnie rekomenduje towary do zamówienia.

Ogromną rolę w optymalizacji zapasów odgrywa możliwość tworzenia dokładnych i przejrzystych raportów, które zawierają niezbędne informacje pozwalające na obiektywną ocenę sytuacji w ujęciu ogólnym i graficznym, a jeśli to konieczne, zagłębienie się w szczegóły. Rozwiązanie do optymalizacji zapasów generuje ponad 40 specjalistycznych raportów dotyczących: dynamiki zapasów, sprzedaży, nadwyżek zapasów, utraconej sprzedaży, analiz asortymentu i obrotów. Po sporządzeniu niezbędnego raportu otrzymujemy wymagane informacje, które pomogą w podejmowaniu rozsądnych decyzji administracyjnych. System raportów otwiera przed użytkownikami rzeczywisty obraz aktualnej sytuacji na temat przeszłych działań i procesów w biznesie, daje zrozumienie jak usprawnić planowanie i określić kierunki dalszych działań.

Optymalny system zarządzania zapasami to kierunek, który wymaga niezbędnych nakładów czasu i kapitału. Niemniej jednak każda firma musi dążyć do eliminacji błędów czynnika ludzkiego na jak największym poziomie.Teraz jest najlepszy moment

Chcesz mieć równie potężne narzędzia co liderzy w Twojej branży? Integracja z platformą sprytnykupiec.pl jest bezpłatna, bezpieczna, a konfiguracja zajmuje mniej niż 24 godziny. Zarządzanie wszystkimi ofertami dostawców nigdy nie było takie proste i przyjemne.

Rozwiń swój biznes - zostań sprytnym kupcem!

Zapisz się na listę wczesnych użytkowników platformy sprytnykupiec.pl

Dziękujemy ! Zapisałeś się na listę wczesnych użytkowników platformy.
Skontaktujemy się z Tobą wciągu 24h
Oops! Spróbuj jeszcze raz.