H1

H2

H3

H4

H5
H6

Zarządzanie asortymentem w sklepie spożywczym w głównej mierze polega na utrzymywaniu właściwego poziomu zapasów odpowiednich towarów. To zagadnienie jest szczególnie ważne, ponieważ niektóre artykuły w ofercie są ważniejsze od innych i skupiając na nich uwagę, osiągniemy największe efekty. W celu określenia tych pozycji posłużymy się połączeniem dwóch metod klasyfikacji asortymentu ABC oraz XYZ.

  1. Uporządkowanie oferowanych produktów według malejącej kwoty marży.
  2. Wyliczenie procentowych wskaźników udziału kwoty marży w całej wypracowanej kwocie marży.
  3. Wyznaczenie grup A, B, C według podziału 80/15/5.

Grupa A - produkty generujące 80% kwoty marży sklepu. Grupę tę, należy traktować w sposób priorytetowy. Warto skupić się m.in. na takich działaniach jak: analiza dostawców, odpowiednia gospodarka magazynowa, wyznaczenie stanów minimalnych, stała dostępność produktów, odpowiednia ekspozycja.

Grupa B - są to produkty generujące kolejne 15% kwoty marży. Sugerowane działania dla tej grupy produktów to promocja i pełna automatyzacja procesu zatowarowania sklepu.

Grupa C - asortyment charakteryzujący się bardzo małym udziałem w kwocie marży (ostatnie 5%). Do tej grupy towarów z pewnością będą należały produkty zalegające na półkach, nietrafione rekomendacje przedstawicieli handlowych.